Hodnocení trofejí

Hodnocení trofeje – jelen lesní

Medaile bronzová 165,0 – 179,99 * stříbrná 180,0 – 194,99 * zlatá 195,0 bodů a víc

1. Měřené znaky:

1.1 délka levé lodyhy
délka pravé lodyhy
1.2 délka levého očníku
délka pravého očníku
1.3 délka levého opěráku
délka pravého opěráku
1.4 obvod levé růže
obvod pravé růže
1.5 obvod levé lodyhy mezi očníkem a opěrákem
obvod pravé lodyhy mezi očníkem a opěrákem
1.6 obvod levé lodyhy mezi opěrákem a korunou
obvod pravé lodyhy mezi opěrákem a korunou
1.7 hmotnost vysušené trofeje
1.8 rozloha paroží
1.9 počet výsad
– průměr v cm x 0,5

– průměr v cm x 0,25

– průměr v cm x 0,25

– průměr v cm x 1

– v cm x 1
– v cm x 1
– v cm x 1
– v cm x 1
– v kg x 2
– 0 – 3 body
– 1 výsada = 1 bod

2. Přirážky a srážky:

2.1 Přirážky – vzhledové body
2.1.1 barva
2.1.2 perlení
2.1.3 hroty výsad
2.1.4 nadočníky
2.1.5 koruna

2.2 Srážky – vady

0 – 2 body
0 – 2 body
0 – 2 body
0 – 2 body
0 – 10 bodů

0 – 3 body


Pokyny pro měření a charakteristika přirážek a srážek
:
Ad 1.1 Délka lodyh:
Měří se po vnější straně lodyh od spodního okraje růže až po hrot výsady v koruně, která poskytne nejvyšší měřenou výšku. Měřící pásmo se nevtlačuje do úhlu mezi růží a lodyhou, nýbrž se volně přepne.

Ad 1.2 Délka očníků:
Měří se po spodní straně očníku od horního okraje růže k hrotu očníku.

Ad 1.3 Délka opěráků:
Měří se od bodu, který je dán polovinou úhlu mezi osou lodyhy a osou opěráku po spodní straně opěráku až po jeho hrot.

Ad 1.5 – 1.6 Obvod lodyhy:
Měří se na nejslabším místě lodyhy. Výsada nad opěrákem se počítá do koruny.

Ad 1.7 Hmotnost trofeje:
Zjišťuje se hmotnost paroží s krátce seříznutou lebkou s nosní kostí nejdříve 3 měsíce po ulovení s přesností na 10g. Podle velikosti odříznuté části lebky a „přítomnosti“ horní čelisti se provádí srážka 0,5 – 0,7kg.

Ad 1.8 Rozloha:
méně než 60,01% průměrné délky lodyh               0 bodů
60,01% – 70% průměrné délky lodyh      1 bod
70,01% – 80% průměrné délky lodyh      2 body
80,01% a více průměrné délky lodyh      3 body

Ad 1.9 Počet výsad:
Za výsadu se počítají výrůstky, které jsou dva a více cm nad povrchem lodyhy.

Ad 2.1.1 Barva:
světle šedá, žlutavá nebo uměle přibarvená     0 bodů
šedá a středně hnědá                                   1 bod
tmavohnědá až černá                                    2 body

Ad 2.1.4 Nadočníky:

Popis:
krátký
střední
dlouhý
Délka:
2 – 10 cm
10,1 – 15 cm
15,1 cm a více
Jednostranný – body:
0
0,5
1,0
Oboustranný – body:
0,5
1,0
2,0

Ad 2.1.5 Koruna:
Do koruny jsou započítávány všechny výsady nad opěrákem (včetně vlčí výsady). Výsady v koruně se podle délky charakterizují jako krátké, střední či dlouhé. K tomu slouží následující míry: (Zdvojené výsady v tomto případě měříme jen jednou v jejich celé délce.)

Popis:
krátká
střední
dlouhá
Délka:
2 – 10 cm
10,1 – 15 cm
15,1 cm a více

Ohodnocení výsad se provede podle následujícího schématu:

Celkový počet výsad v korunách:
5 – 7 krátké
5 – 7 střední
5 – 7 dlouhé
8 – 9 krátké
8 – 9 střední
8 – 9 dlouhé
10 a více krátké
10 a více střední
10 a více dlouhé
Body:
1 – 2
3 – 4
4 – 5
4 – 5
5 – 6
6 – 7
6 – 7
7 – 8
9 – 10

V případě rozdílných délek výsad v korunách je třeba provést odpovídající přepočet podle schématu. Přepočítávací schéma se použije i v případě, že jde o jednostranně korunového jelena.

Ad 2.2 Srážky – vady:
Za vady jelení trofeje se považuje např. nepravidelné postavení lodyh, zřetelně rozdílná délka lodyh, vysloveně asymetrické paroží a nepravidelnost očníků, nadočníků a opěráků, pokud tyto nepravidelnosti nejsou obsaženy již v hodnocení příslušné výsady.

Komentáře jsou vypnuty.