Státní správa myslivosti

Orgán státní správy myslivosti

Všemi orgány státní správy myslivosti je nejen Ministerstvo zemědělství, ale i krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností. Výjimku tvoří území, kde se nacházejí národní parky, protože tam se za orgán státní správy pokládá Ministerstvo životního prostředí.

Pokud národní park patří k obci, tak je za jeho správu odpovědný obecní nebo krajský úřad. Výjimku opět tvoří lesy hlavního města Prahy, kde je správním orgánem Magistrát města. Pokud se jedná o jiné veřejné prostory, jako jsou pole nebo lesy či školky, tak ty spadají pod Ministerstvo zemědělství – pokud ovšem nejsou v osobním vlastnictví.

Ministerstvo zemědělství se každým rokem podílí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem na programu statického zjišťování a tvoří výkazy a záznamy. Ve výkazech musí být uvedeno skutečně všechno a podle nich je pak nutné řídit honitby a zpracovávat výkazy o honitbách. Je nutné vykazovat počty a objemy zásypů, napajedel na vodu a krmelců v jednom roce. Pokud není určeno jinak, tak za lesní správu zodpovídá a vše vyřizuje okresní úřad. Okresní úřady povolují změny v lesích, zařizují lesní stráž, vykonávají dozor na dodržování zákona a zároveň má tu pravomoc les majiteli odebrat.

Každý majitel je totiž povinen se o les starat a udržovat ho, pokud to je v jeho moci.

Komentáře jsou vypnuty.